Naše služby

V rámci mé advokátní kanceláře v Praze jsou klientům poskytovány služby ve všech oblastech práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných včetně zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních před soudy všech stupňů. Jako advokát se zaměřuji zejména na oblast civilního práva, s důrazem na právo obchodní, právo občanské a právo rodinné.

Advokátní služby pro fyzické osoby zahrnují např.: rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, komplexní řešení záležitostí klientů v oblasti občanského práva a rodinného práva; dále v oblasti obchodního práva účast fyzických osob v obchodních společnostech – zejména společnosti s.r.o., a.s. a vypořádání z obchodních společností; kupní smlouvy na nemovitosti, úschovy peněz a služby spojené s převody nemovitostí, jakož i ostatní smlouvy z oblasti občanského práva.

Advokátní služby pro firmy zahrnují např.: založení společnosti s.r.o., a.s., obecně prospěšných společností a nadací včetně všech změn v uvedených společnostech; obchodní smlouvy, řešení otázek pracovního práva u zaměstnavatelů, obchodní právo v oblasti směnek, šeků a cenných papírů, a také právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků – např. vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví.