Občanské právo:

 • předmanželské smlouvy a úprava smluvních vztahů mezi manžely související se změnou rozsahu společného jmění manželů
 • rozvod a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj. úprava vztahů k nezletilým dětem a smluvní vypořádání bydlení a majetku
 • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem včetně vypořádání práv k obchodním podílům ve společnosti s.r.o. a samostatně převoditelných práv v ostatních typech obchodních společností
 • nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi, zejména s byty a nebytovými prostory
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • řešení vztahů občanského práva a obchodního práva v souvislosti s činností družstev a společenství vlastníků jednotek
 • majetkové vypořádání družstevních podílů a majetku společenství vlastníků
 • závěti, listiny o vydědění, dědické právo a nároky z něj vzniklé
 • zastupování klientů v soudních řízeních souvisejícím s občanským právem, a dále v řízeních před notářem
 • komplexní právní služby pro firmy spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích pracovního práva
 • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného
 • zastupování klientů v soudním řízení v rámci vztahů pracovního práva
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví; jejich vklady do katastru nemovitostí
 • problematika věcných břemen a jejich změn
 • zajišťovací instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení