Obchodní právo:

 • založení společnosti s.r.o., změny ve společnostech s ručením omezeným
 • zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady dle platné právní úpravy obchodního práva
 • snížení základního kapitálu ve společnosti s.r.o.
 • založení a.s. a změny v akciových společnostech
 • majetkové vypořádání z obchodních společností, zejména v souvislosti s převody obchodních podílů ve společnosti s.r.o. a majetkovým vypořádáním manželů po rozvodu
 • dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • zřízení nadace a založení nadačních fondů, založení obecně prospěšných společností, statuty obecně prospěšných společností a nadací včetně úprav zakladatelských dokumentů
 • obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, o dílo, o úvěru, mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky apod.)
 • směnky a ostatní zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích obchodního práva
 • zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem, a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku