Reference

Od svého založení poskytla má advokátní kancelář se sídlem v Praze právní služby v oblastech obchodního práva, občanského práva a rodinného práva mnoha klientům, kteří potřebovali profesionální radu a efektivní zastoupení advokátem v soudním, správním či rozhodčím řízení. Jako advokátka pravidelně poskytuji právní služby fyzickým osobám i obchodním společnostem, které prostřednictvím mé advokátní kanceláře účinně řeší své osobní, pracovní a podnikatelské záležitosti.

S ohledem na povinnost mlčenlivosti a pravidla stanovená Českou advokátní komorou pro prezentaci advokátů nezveřejňuji na těchto stránkách údaje o klientech mé advokátní kanceláře, kterým jako advokát poskytuji právní služby v oblastech obchodního práva, občanského práva a rodinného práva, jakož i v dalších odvětvích práva České republiky. Spokojenost klientů se službami mé advokátní kanceláře však mohu deklarovat tím, že klienti, kterým jsem právní služby poskytla v minulosti, se do mé advokátní kanceláře vracejí v souvislosti s nově řešenými záležitostmi, v nichž potřebují součinnost či radu advokáta.