Trestní řízení:

  • obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením
  • vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností, alternativní způsoby řešení vztahů trestního práva
  • podmíněné zastavení trestního stíhání a úprava majetkových nároků zúčastněných osob